Rudolf Steiner Pædagogikken

Sangleg

Hver dag kl. 9 samles vi alle til morgenkredsen og den følgende sangleg. Her er det meget vigtigt at børnene er afleveret senest kl. 9, fordi vi oplever, at det er bedst at begynde dagen i fællesskab.

Vi starter med at synge en lille sang, der omhandler solen, som skinner på jorden. Derefter tager vi en runde, hvor vi hilser på hvert enkelt barn og voksen i kredsen. Vi tæller børnene og husker også at hilse på dem, der ikke er i børnehaven den dag.

Sanglegen bygges op omkring et tema, der oftest relaterer til årstiden. Den indeholder sange, små historier og fingerlege.

I sanglegen udvikles mange sider af barnet, men det er især de sociale færdigheder, som på denne måde bliver leget ind. At holde hånd med hinanden for at skabe en rundkreds er en af øvelserne. Mange sange indbyder til, at man kan “være noget” ind i midten: Man træder frem, er måske udklædt, viser sig og efter sangen skal man blive en del af kredsen igen, hvilket er en anden øvelse.

I fingerlegene udvikles fingermotorikken sammen med sprog og dets rytme.

Både igennem sangene og fingerlegene udvikles og stimuleres barnets sprog og sans for det musikalske og rytmiske og der øves koncentration og opmærksomhed. Børnene tilegner sig en stor sangskat, som de kan bruge hele livet.  Sang er desuden med til at skabe oplevelsen af fællesskabet og en god og glad stemning kan opstår. I samlingen er der mulighed for at meddele sig til hele gruppen. Enten er det et barn som havde en oplevelse som skal deles eller andre vigtige hændelser som vi vil dele med hinanden.