Sukkerpolitik

Sukkerpolitik

Fødselsdage skal være en fest. Men det behøver ikke nødvendigvis være en sukkerfest.

Traktementet til fødselsdagen består af boller og, hvis familien ønsker det, et lille stykke kage eller andet lidt særligt. Det kan være f.eks. frugtspyd, dadelkugler, en hjemelavet is, jordbær dyppet i chokolade. 

Vi mener ikke, at det er et savn for børnene, hvis der ikke er slik eller andet meget sødt til stede, og personalet sørger naturligvis for, at dagen bliver festliggjort på behørig vis.

Men ingen regler uden undtagelse:

En is kan uddeles af personalet på udvalgte ture eller en meget varm sommereftermiddag.

Til specielle arrangementer f.eks. julefest, sommerfest, bedsteforældredag osv. vil fx æbleskiver eller andet hjemmebag være okay, ligesom der kan serveres saft for børnene.

I pædagogisk øjemed – fx i forbindelse med høst af frugter – er det okay at anvende sukker til syltning af bær.